Att använda sig av digital signage som en del av sin marknadsföring har aldrig givit bättre resultat. Anledningen är de ökade användningsområdena som tillkommit med de digitala skärmarna som går att använda till digital signage. De har skapat en mer dynamisk platta där brukaren kan variera sättet att nå ut till människor genom marknadsföring.

Det som skapat ett mer dynamisk och skiftande användningsområde inom digital signage är den ökade användningen av digitala skärmar. Det är nämligen möjligt att i stor utsträckning skräddarsy det budskapet som brukaren vill ge. Det går att variera meddelanden i form av rörliga bilder, stilla bilder och texter från timme till timme om så skulle vara nödvändigt. Vad som ska förmedlas när det kommer till utomhusreklam kan vara beroende av väder, tid på dygnet och hur ljust eller mörkt det är ute. Det behöver inte heller vara komplicerat att styra och förändra de digitala skärmarna som används till utomhusreklam. Det kan vara så enkelt som att manövrera de digitala skärmarna med smartphones. Möjligheterna har ökat enormt mycket vilket har medfört att digital signage har blivit mer lockande senaste tiden.

Den ökade möjligheten för variation har medfört att det numera är enklare att nå precis den målgrupp som man önskar med sin reklam. Oavsett vad man vill nå ut med och till vem man vill nå ut till så är möjligheterna stora. Det finns många återförsäljare av både digitala skärmar och av de resterande detaljer som behövs för att lyckas med den marknadsföring som beskriven ovan. Målet är att det verkligen ska löna sig med digital signage, att den målgrupp som man vill nå ska nås och att den målgruppen också ska påverkas att ta in budskapet man vill förmedla. Möjligheterna och chanserna har aldrig varit större än idag. Dagen har lämnat oss då man misslyckades helt med digital signage.